top of page
Search
  • Writer's pictureOsnat Barak

מחברות רקומות

אחרי המחברות שרקמתי לאיתי,

הגיעו הזמנות,

לעוד מחברות רקומות,

לנערות שיוצאות לדרכים חדשות.


מחברת לדנה שעברה לתיכון חדש

(אבל מלא בחברים ותיקים!)

לשיר,

שיצאה לשנת שירות בצפון

ולאופיר שהשתחררה

והתחילה עבודה חדשה.

את המחברות אני מכינה

ממחברות פשוטות

שאני קונה ומפרקת

ואז רוקמת להן כריכה חדשה.

הפעם החלטתי

להשתמש בכריכות המקוריות שלהן,

פשוט להפוך אותן

ולרקום על הצד ההפוך והלא מודפס.

רקמתי בחוט לבן

דוגמאות שכבר ציירתי

ורקמתי בעבר.

הלב

מהברכות הלבנות לחתונות,

היונה

מהשנות טובות,

והלב שתמיד

רקמתי בצבעים.
לחיי התחלות חדשות!

Thank you for registering to my blog

bottom of page