top of page
Search
  • Writer's pictureOsnat Barak

מתנות לסוף השנה


האמת,

את מערכת החינוך

שכחתי מאוד מהר

(לשמחתי הגדולה),

אבל כשההזמנות התחילו להגיע,

קלטתי שסוף השנה כבר כאן.רקמתי ה מ ו ן כרטיסי ברכה,למורים, סייעות, שומרים, מזכירות

ואפילו מנהל אחד.אחרי שכולם היו רקומים

הוספתי את השמות,הדבקתי בטנה,תפרתי נייר

לברכה פנימית,רקמתי מעטפות

וסיימתי!

(עם דלקת ביד...)בינתיים הגיעה עוד הזמנה,

עבור צוות מבית איזי שפירא,

לסימניות שעם רקומות

(כמו הסימניות מט"ו בשבט)הפעם רקמתי עליהן

בחוט לבן.שיהיה סוף שנה שמח!!!


Thank you for registering to my blog

bottom of page