top of page
Search
  • Writer's pictureOsnat Barak

פרחים לליל הסדר

כמו שאתם כבר יודעים,

אני אוהבת סידורי פרחים קטנים,

לשולחן הסדר הארוך והצר שלנו.

(הפרחים מפסח 2016

והפרחים מפסח 2015)השנה הכנתי סידורי פרחים קטנים

משקיות נייר לסנדווצ'ים.רקמתי על כל שקית,הכנסתי לתוכן

בקבוקי מים קטניםוקשרתי בסרט.הפרחים לחג מוכנים.שיהיה לנו

חג שמח ושקט!!!Thank you for registering to my blog

bottom of page