top of page
Search
  • Writer's pictureOsnat Barak

שלום כיתה א'

פעם ראשונה פגשתי את איתי בחדר הלידה,

אותו ואת הדס, אמא שלו.

מבחינתנו (הדס ואני) זה היה אתמול,

אבל החיים וזה...

אז מסתבר שעוד כמה ימים

הוא עולה לכיתה א'!


מודה שלא האמנתי

עד שפגשתי אתו,

אני: "יכול להיות שאתה עולה לכיתה א'???"

איתי: "בהחלט כן!!!"

מיד התיישבתי

להכין לו מתנה.

את הדוגמאות לגיבורי העל

מצאתי באטסי

כשסיימתי לרקום

קניתי מחברות,

פרקתי מהן את הכריכות שלהן,

והרכבתי מחברות חדשות

עם עטיפות גיבורי על.

מוכנות!

ועטופות לאיתי.

שלום כיתה א'!!!

שתהיה שנת לימודים מוצלחת!!!Comments


Thank you for registering to my blog

bottom of page